Monta? PDF Drukuj Email

 Firma AXA RUSZTOWANIA posiada wykwalifikowan? kadr? monter?w posiadaj?cych niezb?dne uprawnienia i certyfikaty.

  • Posiadamy du?e do?wiadczenie w zakresie monta?u, demonta?u, wynajmu rusztowa? wszystkich typ?w, w tym 5 letnie do?wiadczenie na rynku francuskim.

  • Zapewniamy fachow? i kompleksow? obs?ug? klienta: odbi?r techniczny, przegl?d dekadowy i okresowy oraz fachowe przygotowanie opracowa? technicznych dotycz?cych rob?t przy elewacji.

  • Podejmujemy si? wszelkich nietypowych projekt?w wykonuj?c swoje obowi?zki rzetelnie, terminowo a przede wszystkim zgodnie ze sztuk? budowlan? i przepisami obowi?zuj?cymi na terenie Polski.

  • Posiadamy wykwalifikowan? kadr? monter?w, posiadaj?cych niezb?dne uprawnienia. Zapewniamy w?asny transport element?w rusztowa?.


Cennik monta?u i demonta?u rusztowa?:

 (ceny nie zawieraj? podatku VAT)

 Monta? i demonta? rusztowania elewacyjnego

 od 6,00 z?/m2

 Monta? i demonta? daszk?w ochronnych

od 7,00 z?/m2

 Monta? i demonta? siatki ochronnej

 od 0,50 z?/m2